За ВАШ ПРИЈАТЕЛ АД


Друштвото за застапување во осигурувањето е основано во 2015 година од искусни професионалци, со мисија да се грижи за интересите на своите клиенти.

Ние сме во можност да ги нудиме сите осигурителни производи на пазарот на осигурување, односно сите класи на неживот и живот.

ВАШ ПРИЈАТЕЛ Ви нуди полиси за осигурување од автоодговорност, зелена карта, осигурување на одговорност од дејност, патничко осигурување, каско, незгода, домаќинско и сите останати видови неживотно осигурување. Дополнително, ВАШ ПРИЈАТЕЛ АД може да Ви понуди најприфатлива понуда на осигурување на живот со штетедење како и вложување во инвестициски фондови.

Побарајте не во било кое време или постете ги нашите продажни места.

Ние сме секогаш тука за Вас,

ВАШ ПРИЈАТЕЛ АД Прилеп

 

Патничко осигурување
Каско осигурување на возила
Автоодговорност осигурување Прилеп
Домаќинско осигурување
Автоодговорност осигурување