Васе Стефаноска – Извршен директор (CEO)

stefanoska@vashprijatel.mk
+ 389 70 208 708

Анета Видеска – Менаџер на филјала

+ 389 75 460 100
videska@vashprijatel.mk

Елена Ризеска – административен референт

+ 389 75 460 100
videska@vashprijatel.mk